Black Otec vezme opasku k jejímu Bubble-zadek


Njakou trmu asi budu mt. S kamardy ze studia DRAWetc. kreslme v hospod na dan tmata, take jsem se trochu osmlil kreslit ped opaku a u mi tolik nevad, kdy mi nkdo kouk pod ruku. Do soute jdu jako aek mezi profky, budu hozen do vody a budu muset plavat. Vlasy nejsou pro vslednou podobu pln rozhodujc (asto se mn), Black Otec vezme opasku k jejímu Bubble-zadek je zde pleitost si s portrtem "vyhrt" opadku a lesky s pomoc gumy. Mete vlasy pizpsobit i z jinch fotografi, nebo pokud osobu znte, vlasy mete nakreslit jak Black Otec vezme opasku k jejímu Bubble-zadek. Vlasy hodn rozmazvm, svtl msta gumuji, pro tmav odstny na urit msta pouiji fixativ, nebo je zalakuji lakem na vlasy, nechm zaschnout a vrstvm tmav msta na sebe.

Znovu zdrazuji teprve kdy podoba "sed", tak pokraovat na detailech. Ppadn gumovn a zmny tolik "nebol". Nkter nepesnosti se ani nemus gumovat sta zvraznit sprvnou ru a chybnou vyut pro stn. Pozn. :Copyright veker obrzky si mete pro soukrom ely voln stahovat a koprovat. Dívka ukázat zadek a prsa se sát ptáka přední obrzky na komern a reklamn ely potebujete mj souhlas otevt na nov strnce" layout"box_count" target"blank" Cel dlo uzavu do tvaru oblieje elo, nartnu krk, ramena a doladm celou kompozici obrazu.

Velmi psn porovnm podobu modelu s kresbou. Nyn je as na ppadn korekce a pravy. Vechny vzjemn proporce, tvary st i celku mus sedt. V ppad e se teprve ute kreslit, nepokraujte dle, dokud utto fzi nevidte podobu. Nakreslete co nejvc portrt do tohoto kroku. Dokud nezvldnete zachytit podobu v tto "liniov" sti, nem cenu pokraovat. Kreslen nem hranice. Me kreslit nkde na ostrov a po netu pijmat zakzky.


holky nahé doma


A Bubble-zadem jednou. Pozoroval jsem jak se mi pro leskne od jej vy a neskuten m vzruovalo mlaskn kdy jsem se cpal dovnit. (Jillian Janson) dospívající dívka potřebovat ptm nebo snad estm zsunu se teta pnv zavlnila a ptka mi Black Otec vezme opasku k jejímu Bubble-zadek koene jakoby sevel njak prstenec. Tak intenzivn pocit jsem jet v ivot neml.

To, co se doposavad dlo, osahvn s rizikem, e se teta vzbud, vechny podnty se mi narz spojily a j jsem s cukajcm ptkem uvnit stkal veker svj nahromadn obsah. Nebral jsem ohledy na pohlavn nemoci, tetino othotnn, na monost e se probud. Nevm jak dlouho jsem v n trel. A ochabujc erekce m donutila pinoura vythnout a do, z koupelny pinesenho runku, pochytat to, co opaaku n vytkalo.

Pikryl jsem j prostradlem, zhasnul lampiku a na vratkch nohch odvrvoral do svho pokoje. Protoe v podkrov bylo navzdory pokroil noci pod dost teplo, pikryl jsem se jen prostradlem, zhasnul lampiku a pokouel se usnout. Prv proit zkuenosti mi ale pod ltaly hlavou a j ne a ne zabrat. Zptn jsem si v mylenkch pehrval to, co jsem prv zail. Vzruovalo m to a probouzelo stud zrove. Neml jsem to dlat, nen to sprvn a vi tet je to sprost.

Do reality m ale okamit vrtil hlubok vzdech a neurit zamumln na druh stran postele a nsledn to, e Pre Cum a Duel kouzelnické hůlky ob nohy pokrila a doiroka rozevela.

Poden jsem Black Otec vezme opasku k jejímu Bubble-zadek sthl ruku a pikril se do stnu za postel. Neopovaoval jsem se ani pohnout a srdce znovu hrozilo, e mi proleze hrudnkem ven. as se stran vlekl, dokud jsem znovu neuslyel ono pravideln oddechovn. Nakoukl jsem nad hranu postele a s divem zral pmo mezi roztaen nohy. Teta byla vyholen i dole. Vidl jsem jak jsou jej mrn penvajc pysky trochu pooteveny a navc zevnit k prostradlu pomalu jeíjmu blavou kapku.

Jenom si shnu a dost. pemlouval jsem sm sebe, kdy jsem nataenm ukazovkem opatrn tpal bl. Od buchtiky jsem se opatrn sunul dol, mezi jejmi horkmi a uvolnnmi pysky. Pod bl a bl k tuen de. a jsem zajel k vlhkmu Oyec. Tady to nkde mus bt, ekl jsem si a mrn pitlail… Portrty kreslen uhlem podle fotografie i naivo. Nejste-li fotogenit, meme se domluvit na osobn nvtv a nakreslm Vm vrn portrt, nebo i erotick akt "naivo". (Poznmka: Kreslm ale jen akty en :o) Na portrtu se snam zachytit co nejvce detail.

Nemohu ale nakreslit nco, co na Black Otec vezme opasku k jejímu Bubble-zadek nevidm, proto potebuji fotku opravdu ostrou.z1z9.com - 2018 ©