CLASSIC ORGY ASS FUCK


U chtla bt ENOU. Na potku byla pro svho mue pitaliv, protoe byla siln a on se o ni mohl opt. CALSSIC kdyby se ona nezmnila, jakmile by se on zaal stvat MUEM, pestala ASSS CLASSIC ORGY ASS FUCK takov ena zajmat. A m vc je ena rohoka a dl pln stejn vci (krom toho uvnit), ale ze strachu, tm ho vc odpuzuje. Proto eny rohoky kon samy. SAS tolik en obtuje svj CLASIC rodin a pak kon samy.

U se nikdy neptejte: Jak je mon, e ona se pro nj obtovala a on ji opustil. CLASSIC ORGY ASS FUCK si kejte: On je obdivuhodn, e ji opustil a po tak dlouh dob, kdy ona se pro nj obtovala msto, aby se mu stala ENOU. A se tohle naute, mete jt dl: jako ena, kter v, CLASSIC ORGY ASS FUCK je, zn svou FUCKK a um bt sama sebou zjistte, e Vm cosi jet chyb.

e sice mte ve, e sice jste ena bohyn, ale cosi chyb. A to cosi je schopnost odevzdat se svmu mui. Pro dosplej mue jsou pitaliv eny-bohyn. eny, kter vd, co chtj, v si samy sebe a um se za sebe postavit. ENA um bt sama. Ale vybrala si bt enskou plkou dvojice a bere si zodpovdnost za naplnn enskosti. Mu zejmna nechpe, jak je mon, e nkdo nev, co chce nebo Mladá žena masturbuje pak šuká starý kohout pmo, co chce.

Takov jednn mu pijde nedospl a podl. Mu upednostuje jasnou CLASSIC ORGY ASS FUCK a jasnou domluvu. Take kdy si neeknete, co chcete, je pak podl za to vinit mue, kdy jste mu vlastn nedala monost Vm to dt. Vdy pro nj zstane pitaliv, protoe v, e ona doke bt siln.


člen houby


Veer jsme strvili s anakondou a Johnem Voightem. John Voight byl drsnj ne cel anakonda. - Sledovali jsme ukonen olympijskch her. Ona miluje penis mezi její prsa to dsiv. Njak lovk tam jezdil v traktoru po stadionu, pak pijel krokodl Dundee a prskal biem - Novotk se radoval, e krokodl Dundee vypad pod stejn dobe.

Taky tam zpvala Kylie Minogue - Mireek se ns ptal, jestli bysme ji voprcali. - Novotk s Trvnkem tvrd, e Kylie Minogue by klidn voprcali. Mireek by ji prej nevoprcal - pro, to nikdo nev.

- Trvnek tvrd, e v v obrodnou slu prody. - Doufme, e Anglianky neobjev nae tajn hajzlky ve dvech slo 268. Jestli na to pijdou, budeme mt po ptkch. - Trvnkova poznmka: Zajmalo by m, pro se enskm adrm k kozy.

Asi to vymyslel njak len symbolista. - Sestika Mireek stanovil Trvnkovu diagnzu - Je pepjat, brebent nesmysly, neklidn tk - zd se e m mylenkovou ernou dru a nedostatek alkoholu v krvi. - Trvnek neustle tvrd, e je CLASSIC ORGY ASS FUCK ist, due vzneen.

Asi to CLASSIC ORGY ASS FUCK tm, e doetl Annu Kareninu. - Novotk je serviln due neist. - V noci ns obtoval CLASSIC ORGY ASS FUCK rakousk komr. - Trvnek si stle nedoke pebrat, jak to bylo mezi Novotkem a vcarskou lektorkou Gbi. Pod mu to vrt v hlav.z1z9.com - 2018 ©